0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Od 20 lipca 2017r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu wieruszowskiego jest już ponownie świadczona w pełnym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona jest przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad udzielają: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga wg następującego harmonogramu:

Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – środa (w godzinach od 12.00  do 16.00)

Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – piątek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy) – poniedziałek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – czwartek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – wtorek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

W gminie Wieruszów nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów: Witolda Gabrysia i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę wg następującego harmonogramu:

Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego)  - w poniedziałki, wtorki i środy od godzinach od 7.30 do 11.30; - w piątki w godzinach od 12.00 do 16.00

W gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana: przez  adwokatów: Witolda Gabrysia  i Piotra Skórniaka  oraz przez  radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę wg następującego harmonogramu:

Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – środa (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Adwokaci i radcowie prawni dyżurują przemiennie.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej:

• która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat,
• która posiada ważną kartę Dużej Rodziny,
• która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• posiadającej ważną legitymację weterana,
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

• która jest w ciąży.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego.Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 10 luty 2016 godz. 15:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Matusiak dnia 8 styczeń 2018 godz. 15:04
Liczba odsłon:
  3083 od 10 luty 2016 godz. 15:45  (średnio 3.87 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów