0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lututów`
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9369
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 8639
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8385
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9034
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2621
 Asystent rodziny 2612
Zakład Usług Komunalnych 11121
 WYNIKI BADAŃ WODY 1321
Gminna Biblioteka Publiczna 7975
Gminny Ośrodek Kultury 9090
EDUKACJA 8674
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 12985
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12202
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9203
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8321
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7503
 Informacje różne 370
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 8830
STYPENDIA 8988
'ORLIK 2012' 9576
URZĄD GMINY 22599
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 5763
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 4864
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 4928
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4173
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 5748
ARCHIWUM 4410
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4011
 Rok 2008 3828
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 6767
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7444
 Rok 2009 3956
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 5868
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 5564
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 4926
 Rok 2010 3928
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5234
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 4849
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 4976
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 4640
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 4868
 Rok 2011 4062
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 4951
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 4761
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 4677
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4610
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 3988
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4127
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4080
 Uroczyste sesje Rady Gminy 3846
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8294
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 3778
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 3780
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 3906
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8170
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 3849
 Dni Lututowa 2010r 4008
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 3777
PRZETARGI 15546
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 13473
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5775
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 3917
WYBORY 3710
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4274
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 3676
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 5653
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2731
 Obwieszczenie o obwodach 2635
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2588
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2623
 Komisje Obwodowe 2565
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2631
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3214
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4205
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4477
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4413
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4438
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4298
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4082
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4204
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 3932
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5090
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3519
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 2697
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 691
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 189
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3121
ZGROMADZENIA 2602
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 2609
KONTROLA ZARZĄDCZA 2737
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2248
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 681
 2012 568
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5472
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 4819
 2016 739
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 5753
 2017 167
TABLICA OGŁOSZEŃ 677
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 16783
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 12994
OGŁOSZENIA 73135

 

Urząd Gminy Lututów