0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9780
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9034
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8697
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9538
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2892
 Asystent rodziny 2930
Zakład Usług Komunalnych 11643
 WYNIKI BADAŃ WODY 1602
Gminna Biblioteka Publiczna 8365
Gminny Ośrodek Kultury 9473
EDUKACJA 9070
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13368
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12587
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9618
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8741
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7842
 Informacje różne 667
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9242
STYPENDIA 9445
'ORLIK 2012' 9892
Pracownicy Urzędu Gminy 23542
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6188
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5208
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5321
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4562
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6178
ARCHIWUM 4763
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4352
 Rok 2008 4158
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7109
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7796
 Rok 2009 4271
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6209
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 5923
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5245
 Rok 2010 4256
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5559
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5203
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5312
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5004
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5194
 Rok 2011 4389
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5308
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5097
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5023
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4912
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4327
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4505
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4414
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4131
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8640
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4074
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4056
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4277
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8505
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4173
 Dni Lututowa 2010r 4375
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4093
PRZETARGI 17840
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 14339
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6428
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4314
WYBORY 4082
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4658
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4007
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 5981
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3074
 Obwieszczenie o obwodach 2951
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2918
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2927
 Komisje Obwodowe 2883
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2920
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3635
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4576
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4866
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4786
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4817
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4658
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4455
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4607
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4302
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5510
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3874
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3048
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1066
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 560
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 273
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3470
ZGROMADZENIA 2931
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 2959
KONTROLA ZARZĄDCZA 3154
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2672
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1049
 2012 892
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5862
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5210
 2016 1092
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6163
 2017 547
 2018 263
TABLICA OGŁOSZEŃ 1236
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17475
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13448
OGŁOSZENIA 76945

 

Urząd Gminy Lututów