0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10350
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9375
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9963
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3177
 Asystent rodziny 3329
Zakład Usług Komunalnych 12167
 WYNIKI BADAŃ WODY 1942
Gminna Biblioteka Publiczna 8733
Gminny Ośrodek Kultury 9822
EDUKACJA 9538
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13742
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12956
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9979
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9091
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8111
 Informacje różne 992
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9612
STYPENDIA 9941
'ORLIK 2012' 10203
Pracownicy Urzędu Gminy 24792
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6618
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5638
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5632
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4919
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6743
ARCHIWUM 5100
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4721
 Rok 2008 4491
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7477
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8072
 Rok 2009 4638
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6527
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6259
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5626
 Rok 2010 4565
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5804
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5511
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5774
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5303
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5489
 Rok 2011 4752
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5594
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5394
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5317
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5175
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4615
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4803
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4701
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4427
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9006
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4366
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4361
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4600
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8805
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4464
 Dni Lututowa 2010r 4730
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4376
PRZETARGI 20990
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 15950
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7257
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4643
WYBORY 5031
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5060
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4291
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6347
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3400
 Obwieszczenie o obwodach 3242
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3212
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3185
 Komisje Obwodowe 3202
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3191
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3196
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4028
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4885
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5161
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5120
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5142
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4931
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4727
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4925
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4623
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5862
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4169
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3340
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1421
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 904
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 660
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3853
ZGROMADZENIA 3262
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3276
KONTROLA ZARZĄDCZA 3574
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3079
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1430
 2012 1197
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6206
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5527
 2016 1401
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6677
 2017 879
 2018 624
TABLICA OGŁOSZEŃ 2004
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 290
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 18515
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13920
OGŁOSZENIA 81371

 

Urząd Gminy Lututów