0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10042
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9184
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8839
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9723
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3011
 Asystent rodziny 3124
Zakład Usług Komunalnych 11873
 WYNIKI BADAŃ WODY 1757
Gminna Biblioteka Publiczna 8510
Gminny Ośrodek Kultury 9619
EDUKACJA 9249
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13532
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12750
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9777
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8888
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7958
 Informacje różne 816
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9388
STYPENDIA 9699
'ORLIK 2012' 10019
Pracownicy Urzędu Gminy 24042
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6423
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5422
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5457
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4688
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6419
ARCHIWUM 4892
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4549
 Rok 2008 4317
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7299
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7919
 Rok 2009 4460
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6338
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6107
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5451
 Rok 2010 4406
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5668
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5368
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5566
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5139
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5352
 Rok 2011 4567
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5437
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5246
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5140
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5027
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4457
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4649
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4559
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4256
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8809
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4209
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4199
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4441
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8642
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4305
 Dni Lututowa 2010r 4519
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4212
PRZETARGI 19190
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 14900
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6744
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4460
WYBORY 4353
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4828
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4144
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6146
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3217
 Obwieszczenie o obwodach 3072
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3068
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3041
 Komisje Obwodowe 3015
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3037
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 503
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3801
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4721
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4988
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4939
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4975
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4776
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4583
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4741
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4455
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5671
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4009
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3185
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1258
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 710
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 449
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3630
ZGROMADZENIA 3076
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3092
KONTROLA ZARZĄDCZA 3325
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2835
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1204
 2012 1039
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5997
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5392
 2016 1227
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6464
 2017 703
 2018 412
TABLICA OGŁOSZEŃ 1566
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 86
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17860
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13653
OGŁOSZENIA 78960

 

Urząd Gminy Lututów