0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9219
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 8489
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8318
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8848
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2535
 Asystent rodziny 2510
Zakład Usług Komunalnych 10911
 WYNIKI BADAŃ WODY 1256
Gminna Biblioteka Publiczna 7847
Gminny Ośrodek Kultury 8926
EDUKACJA 8548
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 12819
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12033
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9038
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8141
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7382
 Informacje różne 273
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 8683
STYPENDIA 8786
'ORLIK 2012' 9435
URZĄD GMINY 22232
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 5623
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 4744
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 4809
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4027
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 5597
ARCHIWUM 4294
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 3896
 Rok 2008 3733
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 6700
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7327
 Rok 2009 3816
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 5754
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 5441
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 4809
 Rok 2010 3808
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5142
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 4720
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 4850
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 4534
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 4724
 Rok 2011 3930
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 4828
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 4649
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 4523
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4528
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 3884
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 3986
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 3953
 Uroczyste sesje Rady Gminy 3760
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8217
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 3652
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 3704
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 3774
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8081
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 3750
 Dni Lututowa 2010r 3875
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 3674
PRZETARGI 14518
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 13144
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5569
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 3788
WYBORY 3601
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4128
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 3560
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 5557
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2617
 Obwieszczenie o obwodach 2560
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2509
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2518
 Komisje Obwodowe 2475
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2569
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3114
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4086
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4343
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4292
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4309
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4201
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 3958
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4066
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 3783
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 4919
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3405
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 2582
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 611
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 122
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 2974
ZGROMADZENIA 2483
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 2544
KONTROLA ZARZĄDCZA 2621
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2126
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 571
 2012 466
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5327
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 4698
 2016 613
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 5608
 2017 56
TABLICA OGŁOSZEŃ 466
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 16514
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 12806
OGŁOSZENIA 71633

 

Urząd Gminy Lututów