0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9594
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 8870
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8556
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9298
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2785
 Asystent rodziny 2792
Zakład Usług Komunalnych 11411
 WYNIKI BADAŃ WODY 1463
Gminna Biblioteka Publiczna 8183
Gminny Ośrodek Kultury 9316
EDUKACJA 8877
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13202
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12417
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9432
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8545
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7703
 Informacje różne 523
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9051
STYPENDIA 9228
'ORLIK 2012' 9772
Pracownicy Urzędu Gminy 23134
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6009
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5055
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5154
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4399
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 5981
ARCHIWUM 4606
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4215
 Rok 2008 4020
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 6958
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7652
 Rok 2009 4140
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6067
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 5763
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5115
 Rok 2010 4123
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5417
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5042
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5166
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 4837
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5059
 Rok 2011 4242
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5161
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 4963
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 4885
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4782
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4187
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4345
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4276
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4006
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8482
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 3946
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 3932
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4126
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8367
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4021
 Dni Lututowa 2010r 4229
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 3957
PRZETARGI 16773
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 13982
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6126
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4139
WYBORY 3913
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4490
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 3860
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 5842
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2927
 Obwieszczenie o obwodach 2814
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2768
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2806
 Komisje Obwodowe 2742
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2797
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3452
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4417
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4710
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4631
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4654
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4518
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4298
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4441
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4144
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5332
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3720
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 2910
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 899
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 405
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018r. 134
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3322
ZGROMADZENIA 2791
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 2812
KONTROLA ZARZĄDCZA 2981
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2492
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 898
 2012 752
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5702
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5042
 2016 945
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 5983
 2017 399
 2018 126
TABLICA OGŁOSZEŃ 1001
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17150
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13254
OGŁOSZENIA 75042

 

Urząd Gminy Lututów