0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Lututów
Budżet

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
V/30/2019Vw sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202317.01.2019
V/28/2019VW sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202317.01.2019
V/27/2019VW sprawie zmian w budżecie gminy17.01.2019
IV/20/2018IV/2018w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów27.01.2018
IV/21/2018IV/2018w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.27.01.2018
IV/22/2018IV/2018w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów27.01.2018
IV/23/2018IV/2018w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lututów n a 2019 rok27.01.2018
IV/19/2018IV/2018w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/209/2018 Rady Gminy Lututów z dnia 28 czerwca 2018r. w' sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbu27.12.2018
IV/24/2018IV/2018w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi27.12.2018
III/16/2018III/2018W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.13.12.2018
II/11/2018II/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów29.11.2018
II/12/2018II/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.29.11.2018
 

 

Urząd Gminy Lututów