0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku -

RPLD.09.02.01-10-A002/17 TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM -

ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NR PROJEKTU RPLD.09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2. W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014  2020 27 2018
godz. 15:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy Lututów