www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY LUTUTÓW ORAZ PODLEGŁYCH OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY
 Danuta Wyglądacz      15.10.2014

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2015
 Danuta Wyglądacz      24.09.2014

PROJEKTY KUlTURALNE REGIONU ŁÓDZKIEGO
 Danuta Wyglądacz      11.07.2014

KURENDA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 R.
 Danuta Wyglądacz      06.02.2014

PROJEKT - "EDUKACYJNE WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO"
 Danuta Wyglądacz      08.11.2013

» ARCHIWUM «


 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lututów

 

Urząd Gminy Lututów

strona:  www.gminalututow.ntx.pl

  

Adres: ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

 

Tel./Fax. (43) 871-40-52
E-mail: gmina.lututow@gmail.com
 
 lututow@gminy.pl
  
Wójt Józef Suwara
 
Godziny urzędowania:  
od poniedziałku do piątku
 
 od 7 00  do 15 00
 
 
 
Numer statystyczny 1018042
 
Nr KONTA BANKOWEGO
URZĘDU GMINY W LUTUTOWIE
RBS LUTUTÓW
36 9256 0004 0000 0039 2000 0050  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj 
Urząd Gminy Lututów